Pūrṇapramati Mahotsava 2016 - Day 1

Pūrṇapramati Mahotsava 2016 – Day 1

Friday, January 20th, 2017
Gita Jayanti - 2016-17

Gita Jayanti – 2016-17

Tuesday, December 13th, 2016
Dhanwantari Jayanti at Anandavana

Dhanwantari Jayanti at Anandavana

Tuesday, December 6th, 2016

Mahotsava 2015-16

Tuesday, November 8th, 2016
Grade 7 students participating in Eyes on nature at IISc

Grade 7 students participating in Eyes on nature at IISc

Thursday, November 3rd, 2016
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಭಾವ-ಬುದ್ಧಿ ಸಂಗಮ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಭಾವ-ಬುದ್ಧಿ ಸಂಗಮ

Wednesday, November 2nd, 2016

ದಿನಾಂಕ ೦೧.೧೧.೨೦೧೬ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩.೦೦ ಘಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಭಾವಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೊಯ್ಗೈ ಆಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಡಾ|ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದ ಕವನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಕನ್ನಡದ ದಟ್ಟ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ಬರುತ್ತೇನೆಂಬ ವಚನ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, […]

Samskrita University Vice-Chancellor's visit to the school

Samskrita University Vice-Chancellor’s visit to the school

Wednesday, November 2nd, 2016
Vamana Jayanti - 2016

Vamana Jayanti – 2016

Wednesday, October 12th, 2016
Dr.Gururaj Karajagi's visit

Dr.Gururaj Karajagi’s visit

Wednesday, September 21st, 2016

Purnapramati Utsava 2015-16

Wednesday, August 31st, 2016

Notice Board

Pūrṇapramati is recruiting teachers

Pūrṇapramati is recruiting dedicated research oriented teachers for 1 to 10 grades and pre-primary Montessori.

 

Registration is open for the next academic year

Purnapramati opens its registration for the next academic year: November 2017 and June 2018-19. Applications are being issued. Kindly help spread the word to interested parents.

Socialize & Share

Follow us on different social networking website and share it