Anandini – August & September 2017

Anandini – August & September 2017

Tuesday, November 14th, 2017
Anandini - July 2017

Anandini – July 2017

Monday, September 11th, 2017

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರೂ, ವಯೋವೃದ್ಧರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಸಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆನಂದವನದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಳಿ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.    ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ತಿಳಿಗಾಳು ಜುಲೈ 2017: ಗಣಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಈ ದಿವಸ PRMO […]

Newsletter – July – 2017

Newsletter – July – 2017

Friday, July 14th, 2017
Newsletter – June – 2017

Newsletter – June – 2017

Tuesday, June 27th, 2017
Newsletter – May – 2017

Newsletter – May – 2017

Friday, May 19th, 2017
Newsletter – April – 2017

Newsletter – April – 2017

Friday, May 19th, 2017
Newsletter – March – 2017

Newsletter – March – 2017

Friday, March 17th, 2017
Newsletter – February – 2017

Newsletter – February – 2017

Wednesday, February 22nd, 2017
Newsletter - January – 2016

Newsletter – January – 2016

Friday, January 20th, 2017
Newsletter – November – 2016

Newsletter – November – 2016

Monday, December 12th, 2016

Notice Board

pūrṇapramati is recruiting teachers

pūrṇapramati is recruiting dedicated research oriented teachers for 1 to 10 grades and pre-primary Montessori.

 

Registration is open for the next academic year

Purnapramati opens its registration for the next academic year: November 2017 and June 2018-19. Applications are being issued. Kindly help spread the word to interested parents.

Socialize & Share

Follow us on different social networking website and share it