ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಭಾವ-ಬುದ್ಧಿ ಸಂಗಮ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಭಾವ-ಬುದ್ಧಿ ಸಂಗಮ

Wednesday, November 2nd, 2016

ದಿನಾಂಕ ೦೧.೧೧.೨೦೧೬ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩.೦೦ ಘಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಭಾವಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೊಯ್ಗೈ ಆಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಡಾ|ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದ ಕವನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಕನ್ನಡದ ದಟ್ಟ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ಬರುತ್ತೇನೆಂಬ ವಚನ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, […]

Samskrita University Vice-Chancellor's visit to the school

Samskrita University Vice-Chancellor’s visit to the school

Wednesday, November 2nd, 2016
Vamana Jayanti - 2016

Vamana Jayanti – 2016

Wednesday, October 12th, 2016
Dr.Gururaj Karajagi's visit

Dr.Gururaj Karajagi’s visit

Wednesday, September 21st, 2016
Krishna Janmashtami - 2016

Krishna Janmashtami – 2016

Sunday, August 28th, 2016
Bird watching at Hoskerehalli lake

Bird watching at Hoskerehalli lake

Wednesday, August 24th, 2016

Pond Heron Damsel fly Ashy Prinia Small green bee eater Common coot Cattle egret Spotted dove Small green bee eater Red whiskered bulbul Female Bushchat Little Cormorant Male Bushchat Purple heron

Sudarshana Pooja at Anandavana

Sudarshana Pooja at Anandavana

Friday, August 19th, 2016
"Vyavasaya" at Anandavana

“Vyavasaya” at Anandavana

Friday, August 19th, 2016
Independence day celebration - 2016

Independence day celebration – 2016

Tuesday, August 16th, 2016
"Historical" visit to Madhurai

“Historical” visit to Madhurai

Thursday, August 11th, 2016

Notice Board

Pūrṇapramati is recruiting teachers

Pūrṇapramati is recruiting dedicated research oriented teachers for 1 to 10 grades and pre-primary Montessori.

 

Registration is open for the next academic year

Purnapramati opens its registration for the next academic year: November 2017 and June 2018-19. Applications are being issued. Kindly help spread the word to interested parents.

Socialize & Share

Follow us on different social networking website and share it